Виховна робота

Навчальний  заклад  це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність  закладу відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

Проблема, над  якою працює ДНЗ УЦПТО у виховній та позакласній роботі:

Формування життєвих компетентностей здобувачів освіти
на всіх етапах становлення особистості

Мета виховання: створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей; формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно  самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

   Сьогоденне життя потребує особистості, котра здатна зорієнтуватися і не розгубитися в сучасному світі. Підготувати учня до життя, виховати його турботливим, творчим, національно-свідомим та фізично здоровим – головне завдання педагогічного колективу центру.

   З цією метою через призму форм і методів проводиться робота по вихованню в учнів таких моральних принципів як гуманність, чуйність, чесність та відповідальність, розуміння, дотримання та виконання Законів та Конституції України, любов до Батьківщини, народу, держави, готовність до самопожертви, почуття власної гідності,  вивчення історії рідного краю, відродження моральних традицій, звичаїв та обрядів.
 

Реалізація основних завдань і принципів виховання в навчальному закладі здійснюється за такими напрямами:

1. Національно–патріотичне виховання

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/20

3. Художньо-естетичне виховання

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/18

4. Еколого-натуралістичне виховання

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

5. Сімейно-родинне виховання

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

2. Превентивне виховання

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6