top of page

Виховна робота

Навчальний  заклад  це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність  закладу відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

Формування життєвих компетентностей здобувачів освіти
на всіх етапах становлення особистості

Мета виховання: створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей; формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно  самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

   Сьогоденне життя потребує особистості, котра здатна зорієнтуватися і не розгубитися в сучасному світі. Підготувати учня до життя, виховати його турботливим, творчим, національно-свідомим та фізично здоровим – головне завдання педагогічного колективу центру.

   З цією метою через призму форм і методів проводиться робота по вихованню в учнів таких моральних принципів як гуманність, чуйність, чесність та відповідальність, розуміння, дотримання та виконання Законів та Конституції України, любов до Батьківщини, народу, держави, готовність до самопожертви, почуття власної гідності,  вивчення історії рідного краю, відродження моральних традицій, звичаїв та обрядів.
 

Проблема, над  якою працює ДНЗ УЦПТО у виховній та позакласній роботі:

bottom of page