top of page

Інформація та документи про фінансові операції

Баланс  2020

Form_f3dc.pdf

Баланс (форма №1-дс)

Звіт про власний капітал (форма №4-дс)

Звіт про рух грошових коштів (форма №3-дс)

Звіт про фінансові результати (форма №2-дс)

Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5-дс)

Баланс (форма №1-дс)

Звіт про власний капітал (форма №4-дс)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштам (форма №7) (Спеціальний фонд)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2)

Звіт про рух грошових коштів (форма №3-дс)

Звіт про фінансові результати (форма №2-дс)

Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5-дс)

bottom of page