top of page

Учнівське самоврядування

Іди – вперед.
Твори – добро.
Успішним – будь!
Вибір – за тобою.

Учнівське самоврядування – основа набуття здобувачами освіти початкових навичок колективної управлінської діяльності незалежно від віку, оволодіння правилами колективного спілкування, культурою взаємин, засвоєння технології вироблення, ухвалення і виконання рішень.

Учнівське самоврядування в ДНЗ УЦПТО (далі Центр) – це активна форма громадянського виховання здобувачів освіти, важлива умова реалізації їх прав і обов’язків, яка створює для кожного здобувача освіти наступні можливості:

1) включення в процеси життєдіяльності групи і Центру, розвитку соціальних якостей, життєвої компетентності;

2) засвоєння на практиці своїх прав та обов’язків, осмислення власної ролі у життєдіяльності;
3) самореалізації, розвитку здатності до самоаналізу та самовиховання;
4) орієнтації на досягнення соціально корисної мети (індивідуальної і суспільної);
5) підвищення громадської активності.

Основними завданнями учнівського врядування ДНЗ УЦПТО є:

- забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів освіти на основі виконання ними Статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку;
- контроль за створенням належних умов для навчання та змістовного дозвілля здобувачів освіти;

- здійснення контролю за виконанням внутрішнього режиму, спрямованого на збереження і зміцнення здоров’я, фізичне вдосконалення здобувачів освіти, пропаганда здорового способу життя;

- сприяння, навчальній, творчій, спортивній діяльності здобувачів освіти, створенню різноманітних гуртків, об’єднань за інтересами;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація самообслуговування, чергування у кабінетах;

- проведення творчих, масових, спортивних свят;

- сприяння становленню іміджу групи, навчального закладу.

Учнівське врядування ДНЗ УЦПТО є демократичною організацією. Це означає, що воно є правовим інститутом і діє, опираючись на закон. З одного боку намагається, щоб закони були демократичними, з іншого – щоб їх дотримувалися.

Гімн учнівського самоврядування

«Лідер 21 століття»

 

Направляти старання молодих

руйнувати сумніви батьків

бути серед великих і важливих справ

всіх навколо себе об'єднати

і не втратити прагнення жити

ось гідний лідера девіз

 

приспів :

Лідер у вітрило зловив вітер

Серцем відкритим зустріне

майбутнє людини

Лідер флагман гідний життя

Головний герой вітчизни

Лідер 21 століття.

 

Життям сучасним дихати

Непрості ребуси вирішувати

Наповнювати ідеєю кожну годину

Допомагати душею і плечем

Литися сліпучим променем

Зможе лише єдиний з нас

Склад ради учнівського самоврядування
Державного навчального закладу
«Ужгородський центр професійно-технічної освіти»
2023 – 2024 навчальний рік

Положення про  учнівське самоврядування

bottom of page